top of page

Som forfatter ejer jeg rettighederne til alle billeder, jeg fotograferer. Det betyder, at jeg ifølge loven kan offentliggøre dem og bruge dem i udstillinger etc. uanset alder på billeder og uanset om modellen har fortrudt. Jeg må dog ikke sælge billeder uden dit samtykke. Men det er selvfølgelig meget sjovere at udgive billeder i samspil med modellen, som jeg selvfølgelig arbejder for . Stort set alle billeder såsom ma-photo har et kunstnerisk formål (som er undtaget fra GDPR) men en aftale kan være at foretrække for både din og min skyld. Der skal laves aftaler fra model/personer til offentliggørelse i markedsføringsøjemed/salg.

At du står foran mit kamera og også poserer er selvfølgelig en slags samtykke og en mundtlig aftale er også en aftale, men en begrænset (al udgivelse er lovlig undtagen i stødende formål og i markedsføringsøjemed). Når du er på et samtykke og bliver offentliggjort på f.eks. Instagram i et kampagneklip gælder også for deres politik, hvilket betyder, at du som kunde også skal være bekendt med deres politik. Hvis du har spørgsmål og bekymringer, bedes du kontakte mig.

 

Nedenfor ser du punkterne i min aftale. Du kan også downloade den fulde aftale.

Hvordan jeg bruger billeder eller film

Når jeg bruger billeder eller film, kan de ende i lignende situationer som nedenfor.

 

  • På hjemmesiden www.ma-foto.net

  • På sociale medier som Facebook og Instagram (Fb: mafotostudios Ins: mafoto.se)

  • Om tryksager i forhold til må-foto som f.eks visitkort, annoncebilleder, udstillinger, fotobøger mv.

  • I diasshows af f.eks. youtube viser må-fotos aktiviteter.

  • I forskellige foto-apps for at sprede må-fotos billeder som f.eks. 500px, flickr, Tumblr, EyeEm, Gurushots og lignende.

  • Med eventuelle kunder (egen aftale).

 

Salg af billeder

Der videresælges ingen billeder, hvor personer deltager uden samtykke og med en særlig aftale om salg af det eller de specifikke billeder.

 

Billedvalg

Fotografen foretager udvælgelsen af de billeder, der kan godkendes og dermed leveres. Der redigeres flere billeder, men ønsker man flere redigerede billeder tillægges en omkostning i henhold til hjemmesidens oplysninger.   

 

Arkivering

Med denne aftale opbevares billeder og film i må-fotos' arkiv i 20 år og kan derefter forlænges yderligere med en ny godkendelse fra dig.

 

Dine brugerrettigheder

Aftalen omfatter ret til at bruge billederne til privat brug. Hvis billederne bruges i sociale medier, kræves fotografens samtykke og navn. Hvis billederne skal bruges i andre sammenhænge end private, skal kunden kontakte fotografen for at aftale den udvidede brug, der kan medføre yderligere opkrævning.

 

Uautoriseret brug: Ved uautoriseret brug, ændring eller bearbejdning af billeder udbetales erstatning svarende til fotograferingsgebyret eller den aktuelle arkivbilledpris. Til denne pris tillægges en erstatning svarende til mindst samme beløb, dvs. 100 % tillæg.  

 

Fjern udgivelse af billeder

Vil du have, at vi fjerner dit billede eller din film fra steder, hvor det bruges af mig? Husk at billeder kan høre under forskellige overenskomster, hvis du er blevet fotograferet flere gange. Angiv hvilken fotomulighed det er og kontakt mig på mafoto.net@gmail.com, så drøfter vi sagen. Vær opmærksom på, at brugen af billedet ikke vil blive påvirket, hvis du trækker dit samtykke tilbage, efter billedet er blevet brugt.

 

Fjern offentliggørelse af billeder på sociale medier

Husk på, at selvom jeg sletter et billede eller en film, kan det være blevet delt og distribueret på andre måder, og jeg kan derfor ikke garantere, at det er helt fjernet. Vær opmærksom på, at brugen af billedet ikke vil blive påvirket, hvis du trækker dit samtykke tilbage, efter billedet er blevet brugt.

 

Oplysninger om dine personlige oplysninger

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du ret til at vide, hvordan dine data behandles. Du har ret til ved en enkelt lejlighed gratis at modtage en kopi af de personoplysninger om dig, som vi behandler. Hvis du ønsker flere eksemplarer, skal du muligvis betale et gebyr. Hvis du har en klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, som er den svenske datainspektion.

* Afklaring vedrørende alder: Ved børn under 13 år skal der altid indhentes værgens samtykke. Børn over 16 år har en vis retsevne og kan fx råde over egen arbejdsindkomst. De bør som udgangspunkt også kunne give et gyldigt samtykke til behandling af personoplysninger. For børn mellem 13 og 16 år kan det i hvert enkelt tilfælde vurderes, om barnet kan anses for at have evnen til at forstå konsekvenserne af et samtykke. Faktorer, der kan danne grundlag for vurderingen, er for eksempel, hvor følsomme oplysningerne er, hvilke formål oplysningerne skal bruges til, hvor længe de skal gemmes og barnets alder.

 

Kilde: https://www.imy.se/

bottom of page